THỨ BA TUẦN XVIII TN NĂM B

 

07/08/12 THỨ BA TUẦN 18 TN
Th. Xíttô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo                      
Mt 14,22-36

Suy niệm: Nhiều lần Tin Mừng nói đến sự nhút nhát lo sợ của các môn đệ của Chúa Giêsu: sợ không có đủ bánh ăn, sợ người Do Thái… Tin Mừng hôm nay kể lại các ông lại hoảng sợ khi chèo thuyền xa bờ ban đêm và bị sóng đánh vì ngược gió. Ngay cả khi Chúa hiện đến trấn an các ông: “Chính Thầy đây đừng sợ” Phêrô vẫn chưa thực sự vững tin: khi đi trên mặt nước đến với Chúa, vừa gặp cơn gió thổi ông đã đâm ra hốt hoảng và kêu cứu. Chúa lại nắm lấy tay ông và trách ông kém lòng tin. Chúa đã cho các ông thấy rõ quyền năng của Chúa để củng cố đức tin nơi các ông để rồi sau này chính các ông sẽ mạnh dạn làm chứng đức tin cho mọi người.

Mời Bạn: Những người con cái Chúa không được miễn trừ khỏi những điều phải lo âu, sợ hãi trong cuộc sống. “Chính Thầy đây đừng sợ” cũng là lời mà Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta để dạy ta biết phó thác và đặt niềm tin nơi Chúa. Ta có biết chạy đến kêu cứu với Chúa như Phêrô hay không?

Chia sẻ: Những gì trong gia đình, trong cộng đoàn đang làm chúng tôi lo sợ? Thái độ chúng tôi thế nào? Hoảng sợ than trách hay kiên trì cầu nguyện, duy trì mối hiệp nhất trong cộng đoàn?

Sống Lời Chúa: Khi gặp điều lo sợ, tôi biết phó thác nơi Chúa, xác tín rằng: tư tưởng của Chúa vượt quá tư tưởng của con người và Ngài có cách hành động của Ngài để yêu thương dẫn dắt từng người đến với Ngài.

Cầu nguyện: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương. Trong tay Ngài, con xin phó thác xác hồn con.