THỨ HAI TUẦN 9 TN

THỨ HAI TUẦN 9 TN

 

Mc 12,1-12

MỘT VỊ CHÚA TỐT KHÔNG THỂ NGỜ

Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ.(Mc 12,5-6)

Suy niệm: Trong cuộc sống có những chuyện ta không tưởng tượng nổi là sẽ xảy ra, thế mà vẫn xảy ra; có những con người mà ta không thể hình dung có thể hiện hữu trên trần thế, nhưng thực tế vẫn có những con người như vậy. Tuy nhiên, dù có óc tưởng tượng phong phú đến đâu, ta không thể nào nghĩ rằng trên trần gian này lại có một  người quá đặc biệt như ông chủ vườn nho trên đây. Ông quả thật là một người kiên nhẫn, nhân hậu đến độ gần như nhu nhược: Ông để cho các tá điền độc ác hành hạ các đầy tớ của mình và cuối cùng giết chết chính người con một yêu quý. Đó lại là chính hình ảnh mà Đức Giêsu đã dùng để phác họa cho ta thấy được chân dung của CHA Ngài, cũng là CHA của chúng ta.

Mời Bạn: Cảm tạ Chúa vì có được một người Cha kiên nhẫn khác thường, quảng đại khác thường, nhân hậu khác thường như vậy. Và bạn cũng nhớ rằng Chúa cũng đang đối xử với bạn y như Ngài đã đối xử với dân Israen ngày xưa.

Sống Lời Chúa: Quỳ xuống cám ơn Chúa vì đã tỏ ra quá nhân lành, quá kiên nhẫn với bạn. Bạn cũng hứa với Chúa sẽ giúp cho những người thân nhất của mình biết sống với Chúa như những người con hiếu thảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ Chúa Giêsu mạc khải, chúng con mới thấy được phần nào lòng nhân lành của Chúa. Xin cho con luôn biết sống với Chúa như những người con thảo, và biết sống quảng đại nhẫn nại với tha nhân như Chúa đã đối xử với con. Amen.