THỨ SÁU TUẦN 9 TN

 

Mc 12,35-37

 TIN ĐỨC GIÊSU CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Chính Đavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Đavít được?” (Mc 12,37)

Suy niệm: Hình ảnh Đavít, vị vua lý tưởng, đã đi vào lòng dân tộc Do Thái cộng thêm với lời các ngôn sứ khiến cho họ vẫn mong đợi một Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng tộc Đavít. Hôm nay, Chúa Giêsu đặt vấn đề cho các luật sĩ: Họ nói Chúa Giêsu là con vua Đavít. Thế tại sao Đavít, trong Thánh vịnh 110, mà ông được coi là tác giả, lại gọi Đấng Mêsia bằng “Chúa Thượng tôi”? Đây chính là chìa khoá để họ hiểu sự thật về Đức Giêsu – tiếc thay họ lại không sử dụng chìa khoá này: Họ chỉ nghĩ đến Đấng Mêsia thuộc dòng dõi Đavít, xét theo nhân tính; còn trong bản tính thần linh, Ngài chính Con Thiên Chúa và do đó Ngài là Chúa Thượng của Đavít.

Mời Bạn: Tiếp nối sứ mạng nhập thể của Chúa Kitô, Thư Chung hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 của HĐGMVN minh định Giáo hội là mầu nhiệm vì xuất phát từ Chúa Ba Ngôi, nhưng được sai đi vào trong thế giới nên cũng mang đặc tính nhân loại. Sống trong một thế giới tục hoá muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống cá  nhân cũng như xã hội, người kitô hữu có sứ mạng đem Ngài trở lại với thế giới bằng cách thực thi những giá trị của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày của mình. Phần bạn, bạn đã tiếp nối việc nhập thể của Chúa Giêsu trong đời sống của bạn thế nào?

Sống Lời Chúa: Dâng một lời nguyện tắt trước mỗi công việc để biến việc đó thành việc loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con tôn vinh danh Chúa cách thực sự qua cuộc sống chứng tá của chúng con.