THỨ SÁU TUẦN XII TN NĂM B

 

29/06/12 THỨ SÁU TUẦN 12 TN
Th. Phêrô và Phaolô, tông đồ
Mt 16,13-19

Suy niệm: “Phần các con, các  con bảo Thầy là ai?” Chúa muốn các môn đệ phải đưa ra lời đáp của riêng mình, chứ không chỉ dựa vào dư luận của đám đông. Phê-rô đã trả lời chính xác, rất đẹp lòng Chúa: “Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”Nhưng đó chỉ là khởi điểm tối thiểu, Chúa mời gọi vị Tông Đồ trưởng đi xa hơn. Trước hết, Chúa Giêsu cho ông biết rằng lời tuyên xưng chính xác của ông là ơn ban của Chúa Cha. Sau nữa, ông sẽ khám phá ra điều cần hơn, đó là phải làm chứng điều mình tuyên xưng: bằng công cuộc truyền giáo, bằng trách nhiệm của một người mục tử cho một Giáo Hội non trẻ, và khi cần phải chấp nhận chết để tuyên xưng đức tin của mình.

Mời Bạn: Ơn ban trên đây không chỉ cho riêng Phê-rô và các Tông Đồ, nhưng cho cả Giáo Hội và thế giới. Việc bạn được sinh ra trên nền tảng đức tin của các tông đồ, việc bạn được đón nhận đức tin vào Thiên Chúa là do ơn Chúa ban, chứ không phải là do công nghiệp của mình. Đến lượt chúng ta, chúng ta được mời gọi để làm cho đức tin này lớn lên, sinh hoa kết trái và loan truyền đức tin đó cho những anh chị em chưa biết Chúa nữa.

Chia sẻ: Chúa muốn mỗi người phải có một lời tuyên xưng cá nhân của riêng mình, nhưng tại sao Chúa lại thiết lập Giáo Hội? Làm thế nào để sống chiều kích cộng đoàn của đức tin?

Sống Lời Chúa: Tuyên xưng niềm tin của bạn bằng một hành động cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ gìn Giáo Hội luôn kiên vững trong đức tin tông truyền và ban ơn cho chúng con sống đời chứng nhân ơn đức tin đã lãnh nhận.