THỨ SÁU TUẦN XIII TN NĂM B

 

06/07/12 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. Maria Gôrétti, trinh nữ, tử đạo
Mt 9,9-13

Suy niệm: Bệnh ung thư thực sự nguy hiểm vì cho tới nay nhân loại vẫn chưa hiểu biết tường tận nguyên nhân cũng như cơ chế của bệnh này; hơn nữa, chính bệnh nhân cũng khó nhận biết những triệu chứng của nó, đến khi phát hiện thì đã quá muộn, bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm tương tự trong lĩnh vực thiêng liêng, đó là ảo tưởng mình công chính trong khi mình là người tội lỗi và cần được Chúa cứu độ. Trước mặt Chúa, ai trong chúng ta dám tự hào là vô tội? May thay Lời Chúa nói với chúng ta chính là Tin Mừng của lòng Thương Xót: Chúa Kitô đến để kêu gọi những người tội lỗi đến với người để được cứu độ. Lêvi, người thu thuế, được biến đổi thành Mátthêu, vị tông đồ, làm chứng cho điều đó.

Mời Bạn: Để có thể đứng dậy rời bỏ tình trạng tội lỗi đi theo làm môn đệ Chúa như Mátthêu đã làm, trước tiên cần một sự nhận thức: nhận thức mình tội lỗi và nhận thức mình đã được Chúa thứ tha; hai bước nhận thức đó được dựa trên và được nối kết bởi một niềm tin: tin vào lòng Thương Xót của Chúa.

Sống Lời Chúa: Lặp lại lời nguyện tắt: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, bản tính của Chúa là yêu thương và tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng hãy nhìn đến sự tín thác chúng con đặt trót cả vào lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin đón nhận hết thảy chúng con vào Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó.

(Tuần cửu nhật Lòng Chúa Thương Xót, ngày thứ nhất)