THỨ SÁU TUẦN XVII TN NĂM B

 

03/08/12 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN   
Mt 13,54-58

Suy niệm: Phía tây Núi Đền Thờ Giêrusalem ngày nay còn sót lại một đoạn của bức tường thành được cho là được xây dựng thời Hêrôđê, gọi là Bức Tường Than Khóc, bởi vì người Do Thái ngày nay vẫn thường tới đây than khóc cầu nguyện và nhét vào kẽ đá tường thành những mảnh giấy ghi lời cầu của họ xin Thiên Chúa sai Đấng Mêsia đến xây lại Đền Thánh, khôi phục lại vương quốc. Thế nhưng khi Mêsia mà các tiên tri loan báo là chính Con Thiên Chúa đã đến cách đây hơn hai ngàn năm thì họ đã không đón nhận, kể cả những người đồng hương Nadarét với Ngài, bởi vì họ đã không nhận ra thiên tính ẩn giấu dưới dáng vẻ tầm thường của một người thợ mộc nghèo hèn. Chính óc bảo thủ, thành kiến đã là bức tường ngăn cản họ, “và họ vấp ngã vì Ngài.”

Mời Bạn: Bức tường thành kiến vẫn thường che chắn con mắt chúng ta khiến chúng ta không nhận ra giá trị độc đáo của những người chúng ta gặp gỡ thường ngày chung quanh chúng ta. Nếu thế, làm sao chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa và thánh ý của Ngài trong cuộc sống chúng ta? Để phá đổ bức tường thành kiến cần có thái độ khiêm tốn, bao dung và hy vọng: khiêm tốn để nhận ra những ưu điểm của người khác; bao dung để đón nhận những thiếu sót của họ; và hy vọng vì tất cả chúng ta đều được mời gọi mỗi ngày một sống tốt hơn.

Sống Lời Chúa: Thực hành sống khiêm tốn, bao dung và hy vọng

Cầu nguyện: Hát Kinh Hòa Bình.