THỨ TƯ TUẦN 9 TN

THỨ TƯ TUẦN 9 TN

Th. Nobetô, giám mục

Mc 12,18-27

ÁI MỘ NHỮNG SỰ TRÊN TRỜI

Đức Giêsu nói: “Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn chuyện lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời... Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.” (Mc 12,25.27)

Suy niệm: Báo Newsweek năm 96 có kể trường hợp các thiếu niên cảm tử thuộc một tổ chức khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông được hứa hẹn : nếu ôm bom xông vào đám đông thì sẽ được lên thẳng thiên đàng, nơi chảy sữa và mật, có 70 cô trinh nữ xinh đẹp hầu hạ và có 72 vé vào cửa thiên đàng để phân phối cho thân nhân. Rõ ràng một thiên đàng như vậy xa lạ với Kitô giáo chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói cho ta biết thế giới mai sau khác hẳn thế giới hiện tại; thật sai lầm khi dùng những hình ảnh của thế giới này để áp dụng cho thế giới mai sau. Đức Giêsu chỉ nói rằng: “Khi ấy người ta sẽ giống các thiên thần trên trời.”

Mời Bạn: Ghi nhớ đích điểm của đời bạn là hạnh phúc vĩnh cửu, là sự sống đời đời cùng với Thiên Chúa. Để đạt được đích điểm cuộc đời ấy, bạn phải theo sự hướng dẫn của Đức Giêsu, Đấng từ trời xuống, Ngài vừa chỉ lối, vừa cầm tay dắt bạn đi đến đích.

Chia sẻ: Tôi đã sống theo sự hướng dẫn của Đức Giêsu như thế nào để có thể đạt được hạnh phúc Nước Trời?

Sống Lời Chúa: Để sống theo sự hướng dẫn của Đức Giêsu, mỗi ngày tôi cố gắng làm một cử chỉ yêu thương phục vụ người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con có đời sống mai sau, và đời sống ấy khác hẳn với đời sống hiện tại. Xin giúp chúng con nhớ đến đích điểm cuộc đời chúng con, để chúng con luôn hăng hái và quyết tâm bước theo Chúa trên hành trình trần gian. Amen.