THỨ TƯ TUẦN XII TN NĂM B

 

27/06/12 THỨ TƯ TUẦN 12 TN
Th. Syrilô Alêxanri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh           
Mt 7,15-20

Suy niệm: Ngay trong những ngày sơ khai của Giáo Hội, các tín hữu đã phải đối đầu với nạn ngôn sứ giả; thậm chí có kẻ còn mạo xưng là Kitô. Thánh Phêrô nói: “Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong” (2Pr 2,1). Để phân biệt, nhận biết đâu là ngôn sứ giả, Chúa Giêsu đưa ra một kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống: cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Thật vậy, hoa trái tức là những công việc của một người là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận biết người đó là ngôn sứ đích thực của Chúa hay chỉ là ngôn sứ giả.

Mời Bạn: Con đường để trổ sinh hoa trái tốt đẹp là con đường mà Chúa Giêsu vạch ra:“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,4). Thế nhưng chúng ta thường dễ bị ảnh hưởng bởi những thói tục xấu hơn là tập theo những nhân đức tốt. Là môn đệ Chúa Kitô chúng ta dám lội ngược dòng, dám nói “không” với điều xấu, dù điều xấu đó có đông người theo; vì “cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,14).

Chia sẻ: “Cây nào không sinh quả tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa”. Bạn có bao giờ nghĩ đến những hậu quả của công việc bạn đã làm không?

Sống Lời Chúa: Dành thời giờ mỗi tối để nhìn lại công việc mình đã làm và nhận định đó là những quả tốt hay xấu.

Cầu nguyện: Xin Chúa soi sáng và hướng dẫn để mọi việc con làm đều sinh ích cho mọi người.