THỨ TƯ TUẦN XIII TN NĂM B

 

04/07/12 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
Th. Êlisabét nước Bồ Đào Nha
Mt 8,28-34

Suy niệm: Một việc trừ quỷ thật ‘đắt đỏ’: để chữa lành cho hai người, mất toi cả đàn heo! Phản ứng của dân thành cũng thật quyết liệt: xin Người rời khỏi vùng đất của họ, bởi vì biết đâu Người chẳng chữa thêm vài người bị quỷ ám nữa, và họ lại có thể phải mất thêm vài đàn heo khác! Bậc thang giá trị của họ thật rõ ràng: đàn heo quý hơn sinh mạng con người. Hình như nhiều lúc chúng mình cũng cư xử y như dân thành Gadara đó thôi! Coi trọng vật chất hơn con người, quyền lợi của mình hơn cả sự sống của người khác. Có thể không đến nỗi “đốt nhà hàng xóm chỉ để luộc chín một quả trứng”như phát biểu của một nhà văn, thế nhưng, chúng mình cũng thật ích kỷ khi chấp nhận tình trạng ai chết mặc ai, miễn là quyền lợi, tài sản tôi không xuy xuyển chút nào!

Mời Bạn: Điều chỉnh lại cách ứng xử của bạn: coi trọng con người hơn vật chất của cải, sự sống con người hơn danh giá, quyền lợi…

Chia sẻ: Lâu nay tôi đã coi trọng sự sống, sinh mạng con người hay coi trọng của cải vật chất, danh tiếng?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ hành động theo bậc thang giá trị của Tin Mừng: coi trọng con người hơn của cải vật chất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa buồn lòng vì thấy dân thành Gadara coi trọng đàn heo hơn sự sống con người. Xin Chúa giúp chúng con biết sống theo Lời Chúa dạy: coi trọng sự sống con người hơn mọi giá trị khác trên đời. Xin giúp chúng con sẵn sàng nâng đỡ anh em, dù sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Amen.