THỨ TƯ TUẦN XXI TN NĂM B

 

29/08/12 THỨ TƯ TUẦN 21 TN
Th. Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết        
Mc 6,17-29

Suy niệm: “Thà không giữ lời hứa còn hơn làm điều xấu để giữ nó” (T. Fuller). Vua Hêrôđê thì làm ngược lại, thà giết người vô tội để giữ lời hứa còn hơn thất hứa, thà vi phạm một khoản luật lớn lao để giữ một lời hứa điên rồ! Ông sợ khuôn mặt giận dỗi của người phụ nữ hơn là sợ phạm một tội ác tày đình. Ông sợ tiếng cười chê của bá quan văn võ hơn là tiếng nói của lương tâm. Danh dự hão của Hêrôđê được trả giá bằng máu của một vị ngôn sứ lớn! Sự sụp đổ hoàn toàn của ông khởi đầu từ sai lầm trong đời sống hôn nhân: quyến rũ và lấy vợ của anh mình. Còn Gioan, vị tiền hô của Đức Giêsu, đã can đảm nói sự thật với nhà vua, dù biết làm vậy là ký bản án tử hình cho chính mình.

Mời Bạn: Cả cuộc sống của Gioan Tẩy Giả phục vụ cho sứ vụ tiền hô, làm chứng về Đấng Cứu Thế. Bây giờ ngay cả cái chết bi đát của ông cũng tiên báo cái chết cứu độ của Đức Giêsu. Sự cao cả trong cuộc sống và cái chết của ông gắn liền với Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Bạn cũng vậy, cuộc đời bạn có giá trị hay không chẳng tùy thuộc vào chức danh, khả năng của bạn, nhưng hoàn toàn tùy thuộc nơi việc có gắn bó với Đức Giêsu hay không.

Sống Lời Chúa: Xét xem tôi đang thi hành bổn phận do sĩ diện, danh dự, tiếng khen... hay do lòng yêu mến gắn bó với Chúa Giêsu, và tìm cách sửa đổi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy Giả là vị tiền hô tuyệt diệu khi hoàn toàn dành cuộc đời mình cho Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh nhân, vì yêu mến Chúa, sẵn sàng dành mọi quan tâm, năng lực đời chúng con cho Chúa. Amen.