THÔNG TIN CẦN BIẾT

Video: Chương Trình 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay ( 11 -> 20 )

  40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 11 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 12 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 13 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 14 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 15 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài...

Video: Chương Trình 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay ( 01 -> 10 )

  40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 1 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 2 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 3 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 4 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài 5 *** 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Bài...

Tuần Thánh tại Thánh Địa Giêrusalem

Giọt lệ thống hối   Lm. Anphong Trần Đức Phương   Cách đây ít lâu tôi có dịp đến giúp tỉnh tâm mùa chay cho một nhóm các bạn trẻ. Sau các sinh hoạt đạo đức suốt ngày Thứ Bảy, vào lúc 7:00 tối, chúng tôi cùng họp mặt tại Nhà Thờ để làm giờ Thống hối và lãnh Bí Tích Hoà...
<< 1 | 2